Skip to main content

Akademi Latihan

Our Akademi Latihan memperkasakan bakat untuk berfikir secara analitikal, didorong dengan minda komersial dan memiliki keupayaan menyelesaikan masalah yang tinggi. Kami bekerjasama dengan industri yang relevan bagi memberi sokongan latihan untuk meningkatkan pembangunan profesional pekerja mereka. 

Akademi Latihan

Kursus Profesional Jangka Pendek

Kami adalah Penyedia Latihan yang berdaftar di bawah HRD Corp dan MOF. Semua program latihan kami boleh dituntut oleh majikan yang berdaftar dengan HRD Corp.

Our Kursus Profesional Jangka Pendek dibahagikan kepada 3 kategori iaitu kursus teknikal, kursus kemahiran insaniah, dan kursus keusahawanan. Ketiga-tiga kategori ini boleh dijalankan secara bersemuka dan/atau atas talian, bergantung kepada keperluan kursus. Kami juga boleh menyesuaikannya mengikut keperluan pelanggan. Kebanyakan kursus kami boleh dijalankan sebagai Kursus Awam dan Kursus In-House.

Maklumat lanjut mengenai Kursus Awam ini boleh diperolehi daripada Kalendar Latihan 2024.

KALENDAR LATIHAN 2024

Untuk mendaftar dalam Kursus Awam, klik butang di bawah untuk mengisi borang di bawah "Borang Pendaftaran Latihan"

TRAINING REGISTRATION

Untuk pertanyaan sebut harga Kursus In-House, klik butang di bawah untuk mengisi borang di bawah "Pertanyaan Am"

PERTANYAAN AM
Akademi Latihan

Program Pensijilan

Our Program Pensijilan comprises of three (3) different programs – JAKIM’s HPB: Accredited Halal Executive Program, UKM Diploma Executive Program and UKM Macro-Credential Program.

The HPB JAKIM: Program Halal Bertauliah terbahagi kepada dua (2) kursus iaitu Eksekutif Halal dan Audit Dalaman Halal. Kedua-dua kursus ini boleh dijalankan sebagai Kursus Awam dan juga Kursus In-House.

More information about our Halal Executive Program can be obtained from our “Training Calendar 2024″.

KALENDAR LATIHAN 2024

To register in our Halal Executive Program, click the button below to fill in the form under “Register Halal Executive Program”

DAFTAR PROGRAM EKSEKUTIF HALAL

The Program Eksekutif Diploma UKM (Pengurusan Kebersihan dan Keselamatan Makanan) adalah program mesra industri untuk menyokong falsafah pembelajaran sepanjang hayat di mana program modular dan eksekutif berstruktur ini akan memberi peluang kepada mereka yang tidak mendapat tempat dalam arus perdana untuk mendapatkan diploma dengan menyertai program ini.

Ia ditawarkan di bawah Fakulti Sains dan Teknologi, UKM bersama-sama dengan Unipeq Sdn Bhd dan Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (UKMShape). Program ini secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam aspek Keselamatan Makanan di Malaysia dengan memastikan kebersihan dan keselamatan makanan sentiasa terjamin.

More information about our Diploma Executive Program can be obtained from our “Diploma Executive Training Calendar”.

DIPLOMA EXECUTIVE TRAINING CALENDAR

To register in our Diploma Executive Program, click the button below to fill in the form under “Register Diploma Executive Program”

REGISTER DIPLOMA EXECUTIVE PROGRAM

Untuk pertanyaan sebut harga Kursus In-House, klik butang di bawah untuk mengisi borang di bawah "Pertanyaan Am"

PERTANYAAN AM
Akademi Latihan

Program Antarabangsa

Kami menyediakan modul yang disesuaikan yang mengandungi pemindahan pengetahuan dan aktiviti yang menyeronokkan yang direka khusus untuk pelajar sekolah menengah, pelajar kolej dan orang dewasa yang bekerja.

Sehingga kini, kami telah menjalankan pelbagai program yang melibatkan peserta dari Jepun, Korea, Kazakhstan, Bangladesh, Nigeria dan lain-lain. Program yang mempunyai permintaan tertinggi adalah Program Pertukaran Budaya yang diletakkan di bawah Program Mobiliti.  

Klik butang di bawah untuk memohon sebutharga.

PERTANYAAN AM